Gyvenimas sparčiai kinta, skatindamas nuolatos mokytis ir tobulėti. Keičiasi reikalavimai darbo vietai ir darbuotojų kompetencijai. Mes manome, kad ir protingiausias žmogus visada ras iš ko pasimokyti. Mes norime bendradarbiauti, nes tik bendradarbiaudami pasieksime pagrindinį tikslą - parengti aukštos kvalifikacijos personalą, kuris mokėtų saugiai dirbti su mechanizmais, sugebėtų vadovauti potencialiai pavojingiems darbams, laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Mečislovo Martišiaus mokymo kursų įmonė įkurta 1997 m. balandžio 21 d. Įmonės veiklos tikslas yra kokybiškai, informatyviai vykdyti suaugusiųjų profesinį mokymą, teikti konsultacijas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.